Posts Tagged ‘ مکه ’

تصاویر سه بعدی 360 درجه ای(4)

اینهم سری چهارم تصاویر 360 درجه ای اینبار دو تصویر متفاوت و از نمایی دیگر از  مسجدالنبی.

از امکانات این تصاویر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- چرخش 360 درجه به اطراف.

2- دیدن تصاویر در تمام زوایا.

3- استفاده از تصاویر به عنوان اسکرین سیور.

4- زوم تصاویر.

امیدوارم که این دفعه نیز مورد استفاده و مشمول دعای شما عزیزان واقع شویم.

نمای اول از مسجد النبی ( لینک اصلاح شد)

نمای دوم از مسجدالنبی

تصویر جالب

همانطوریکه ممکن است شنیده باشید هتلهای اطراف مسجد الحرام را چه قدیمی و چه آنچه سال گذشته افتتاح شده به خاطر توسعه مسجد الحرام خراب کرده اند و قرار است که در طول، 100 متر به مسجد الحرام افزوده ‌شود همچنين در طول نيز 150متر به صورت صحن مسجد الحرام در‌آيد.

اینم تصویری که قرار است مسجدالحرام بدین شکل در آید.

توسعه مسجدال�رام

توسعه مسجدالحرام

تصاویر سه بعدی 360 درجه ای(3)

اینهم سری سوم تصاویر 360 درجه ای اینبار از مسجد نبوی و نمایی دیگر از مسجد قبا.

از امکانات این تصاویر می توان به موارد زیر اشاره کرد:

1- چرخش 360 درجه به اطراف.

2- دیدن تصاویر در تمام زوایا.

3- استفاده از تصاویر به عنوان اسکرین سیور.

4- زوم تصاویر.

امیدوارم که این دفعه نیز مورد استفاده و مشمول دعای شما عزیزان واقع شویم.

مسجد نبوی 2

نمایی دیگر از مسجد قبا